CZ | DE | Kontakt

TISKOVÁ ZPRÁVA KE KOSTELU SVATÝCH ŠIMONA A JUDY 2019Kostel svatých Šimona a Judy v Lipové byl zrekonstruován a slavnostně otevřen 28. října 2015.
Obec Lipová získala dotaci na rekonstrukci kostela z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Název projektu „Stavební úpravy stávajícího kostela sv. Šimona a Judy“.
 
V rámci rekonstrukce se opravila fasáda, která získala nový nátěr, byl opraven krov a položena nová krytina na střechu, dále byla opravena věž, na kterou byla položena nová měděná krytina, část oken a dveří byla opravena a část vytvořena nově, na půdě kostela byla opravena podlaha a vznikl zde nový výstavní prostor.
 
Kostel sv. Šimona a Judy je poslední dominanta obce. Kostel je nedílnou součástí života v obci a slouží pro náboženské i společenské účely.

Partneři projektu a spřízněné organizace jsou: Římskokatolická farnost-děkanství Lipová, Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, Oblastní charita Šluknov, Domov důchodců Lipová, Dětský domov Lipová, Klub důchodců Lipová, Základní a mateřská škola Lipová, Via Tempora Nova. Tyto organizace s obcí spolupracují na vytvoření komunitního centra pro organizace, které se věnují lidem různého věku, z rozdílných poměrů, národností, zájmů a názorů a kteří zde můžou trávit společné chvíle. Aktivity jsou připravovány dle jejich požadavků a potřeb. Každá organizace má svůj podíl na realizování tohoto záměru.
 
Kostel je přístupný veřejnosti a probíhají zde komentované prohlídky. Kulturní akce, na kterých se podílejí naši partneři a přesné informace o jejich konání jsou k nalezení na plakátech, které zveřejňujeme na webových stránkách a facebooku. Mezi pravidelné akce patří Česká mše vánoční od J. J. Ryby, Velikonoční koncert a Vánoční setkání.
V nově opravených výstavních prostorech na půdě kostela je výstava o sakrálních památkách, dřevěné sochy s náboženskou tématikou a původní kříž z věže kostela. Výstavy obměňujeme, v současné době se připravuje nová výstava k historii sakrálních památek v obci Lipová, včetně fotografií a exponátů.
 
Přehled konaných kulturních a společenských akcí
 
6. 1. 2018 Česká mše vánoční od J. J. Ryby „Hej Mistře!“, vystupoval zde Orchestr hudebníků Šluknovska, Vilémovský a Mikulášovický chrámový sbor, hudebníci ze Sebnitz a Neustadtu pod taktovkou pana Patrika Englera. Pohoštění připravily členky Spolku seniorů Lipová.
 
25. 5. 2018 Noc kostelů 2018 vystoupily děti z Dětského domova  Lipová a děti z hudební školy ve Šluknově, tematický koncert hudebníků pod vedením pana Patrika Englera, komentované prohlídky v lodi kostela, na věži kostela i u zvonu, promítání fotografií obnovených sakrálních památek. Občerstvení připravily členky Spolku seniorů Lipová, které zpestřily program také výtvarnými dílnami pro děti.
 
22. 6. 2018 Setkání rodáků: od roku 1989 se jednou do roka setkávají rodáci. Probíhá pravidelná procházka po obci, slavnostní mše svatá v kostele a posezení s obědem. Starosta nebo místostarosta informují o novinkách v obci.
 
4. 8. 2018 Koncert duchovní hudby: MUSICA DA CHIESA – P. Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt. Soubor historických hudebních nástrojů. Koncert pořádala VIA TEMPORA NOVA. z.s.
 
7. 10. 2018 Otevření nově obnovené Kostelní stezky: stezka spojuje obce Wehrsdorf a Lipovou, církevní propojení vzniklo již před staletími. Procházkou se šlo z Wehrsdorfu starou cestou do kostela v Lipové, kde proběhlo ekumenické setkání s proslovy a s hudebním doprovodem. Účastníci se společně odebrali do podstávkového domu k posezení s malým občerstvením.
Stezka byla obnovena díky Historickému spolku ve Wehrsdorfu, obcí Sohland, obcí Lipová a Římskokatolické farnosti - děkanství Lipová.
 
27. 10. 2018 Poutní mše svatá: poutní mše svatá ke cti svatých Šimona a Judy, patronů kostela, za doprovodu hudby Leoše Janáčka v provedení hudebníků Šluknovského výběžku.
 
28. 10. 2018 Oslava 100 let republiky a předání ocenění: společné zasazení lípy republiky v biocentru. Program pokračoval v kostele, kde byla předána ocenění obyvatelům obce, kteří se svou činností zasloužili o rozvoj a zvelebování obce. Společně vystoupily děti z Dětského domova Lipová a ZŠ a MŠ Lipová. Na závěr slavnosti jsme si poslechli koncert hudebníků Šluknovského výběžku pod vedením pana Patrika Englera. Pohoštění připravily členky Spolku seniorů Lipová. Vyznamenaní obyvatelé společně se zástupci spolků měli připravené pohoštění v podstávkovém domě.
 
24. 12. 2018 Půlnoční vánoční koncert: hudební vystoupení Martina Vosátka a Kláry Brábníkové při svátečním setkání na Štědrý večer. Připravené bylo i občerstvení pro zahřátí.
 
1. 1. 2019 Novoroční ekumenická česko-německá bohoslužba: poprvé se uskutečnila na Nový rok společná česko-německá ekumenická bohoslužba společně s přáteli z Wehrsdorfu, kteří připutovali po Staré kostelní stezce.
 
6. 1. 2019 Česká mše vánoční od J. J. Ryby „Hej Mistře!“, vystupoval zde Orchestr hudebníků Šluknovska, Vilémovský a Mikulášovický chrámový sbor, hudebníci ze Sebnitz a Neustadtu pod taktovkou pana Patrika Englera.
 
Každou sobotu se konají mše.
Certifikovaní odborníci v oblasti podstávkových domů

Zertifizierte Fachleute auf dem Gebiet der Umgebindehäuser

Termovizní měření tepelných úniků - nabídka majitelům podstávek

Thermograie – Messung der Wärmeverluste-Angebot für Umgebindehaus Eigentümer

Studie průběhu rekonstrukce podstávkových domů / Termovizní studie

Bericht zur Sanierung der Umgebindehäuser Thermografie Studie

AKTUALITY

TISKOVÁ ZPRÁVA KOSTEL SVATÝCH ŠIMONA A JUDY V LIPOVÉ 2020-2021
TISKOVÁ ZPRÁVA KOSTEL SVATÝCH ŠIMONA A JUDY V LIPOVÉ 2020-2021      více >>

KOSTEL SVATÝCH ŠIMONA A JUDY V LIPOVÉ 2019-2020
Kostel svatých Šimona a Judy v Lipové byl zrekonstruován a slavnostně otevřen 28. října 2015.      více >>