CZ | DE | Kontakt

PRACOVNÍ SKUPINA "PODSTÁVKOVÉ DOMY"

Pracovní skupina „Podstávkové domy“vznikla dne 24. června 2011 na kolokviu Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska v Království u Šluknova.

vedoucí skupiny:

ing. arch. T. Efler – Fakulta architektury ČVUT, Ústav památkové péče

členové skupiny:

Ing. R. Alexa - soudní znalec

Mgr. P. Bureš – Národní památkový ústav - architektura vesnických sídel, UP Praha

P. Diviš
– Stavební úřad Rumburk, Odbor památkové péče

Ing. arch. P. Dostál
– autorizovaný architekt, Praha

Mgr. M. Kolka
– Národní památkový ústav, UOP Liberec

Ing. J. Martínek
- stavební inženýr, fa Podstávkové domy

Mgr. F. Mágr
- Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska – vedoucí skupiny muzea

Ing. arch. J. Pešta
– Fakulta architektury ČVUT, Ústav památkové péče

Mgr. A. Sellnerová
– NPÚ, odbor péče o památkový fond, UOP Ústí nad Labem

K. Svobodová DiS.
- místopředseda Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska


Tato skupina vznikla za účelem vytvoření systému certifikace pro Českou republiku a dalších aktivit souvisejících se záměrem zachování podstávkových domů. Pracovní skupina vytvořila konkrétní kritéria pro práce na podstávkových domech v souladu s památkovou péčí a požadavky kvalitní řemeslné práce. Na základě těchto kritérií budou udělovány certifikáty řemeslníkům, firmám, projektantům a architektům, které se věnují opravám podstávkových domů.

Pracovní skupina aplikuje systém certifikace z německé strany v českých podmínkách. Členové skupiny informují o aktivitách také další subjekty, vyhledávají odborníky a zájemce o certifikaci.

Certifikovaní odborníci v oblasti podstávkových domů

Zertifizierte Fachleute auf dem Gebiet der Umgebindehäuser

Termovizní měření tepelných úniků - nabídka majitelům podstávek

Thermograie – Messung der Wärmeverluste-Angebot für Umgebindehaus Eigentümer

Studie průběhu rekonstrukce podstávkových domů / Termovizní studie

Bericht zur Sanierung der Umgebindehäuser Thermografie Studie

AKTUALITY

TISKOVÁ ZPRÁVA KOSTEL SVATÝCH ŠIMONA A JUDY V LIPOVÉ 2020-2021
TISKOVÁ ZPRÁVA KOSTEL SVATÝCH ŠIMONA A JUDY V LIPOVÉ 2020-2021      více >>

KOSTEL SVATÝCH ŠIMONA A JUDY V LIPOVÉ 2019-2020
Kostel svatých Šimona a Judy v Lipové byl zrekonstruován a slavnostně otevřen 28. října 2015.      více >>