CZ | DE | Kontakt

Tisková zpráva - ukončení
Dne 30. 11. 2015 byla dokončena fyzická realizace projektu Stavební úpravy stávajícího
kostela sv. Šimona a Judy. Projekt je podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II
Severozápad dotací ve výši 6.799.197,32 Kč.

Předmětem projektu byla rekonstrukce kostela Sv. Šimona a Judy v Lipové na celkové ploše
555 m2. Díky projektu se výrazně zlepšil stav budovy a došlo k prodloužení životnosti této
nemovité kulturní památky. Díky zpřístupnění půdy kostela se rozšířila možnost využití
prostor kostela i pro komunitu obce i jejího přilehlého okolí. Očekává se, že projekt bude po
realizaci spojovat občany spádové oblasti, udržovat, připomínat a zároveň rozšiřovat tradice
a kulturu mezi občany ČR i SRN.

Očekávaným přínosem projektu je rekonstrukce objektu kostela včetně úprav interiéru,
vytvoření příhodného prostředí pro konání náboženských, ale i kulturních akcí. Díky projektu
dále očekáváme zvýšení atraktivity území obce Lipová jak pro občany, tak pro návštěvníky
našeho regionu, a zachování a oživení kostela jako jednoho z center dění v obci.

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska je partnerem projektu.
Certifikovaní odborníci v oblasti podstávkových domů

Zertifizierte Fachleute auf dem Gebiet der Umgebindehäuser

Termovizní měření tepelných úniků - nabídka majitelům podstávek

Thermograie – Messung der Wärmeverluste-Angebot für Umgebindehaus Eigentümer

Studie průběhu rekonstrukce podstávkových domů / Termovizní studie

Bericht zur Sanierung der Umgebindehäuser Thermografie Studie

AKTUALITY

TISKOVÁ ZPRÁVA KE KOSTELU SVATÝCH ŠIMONA A JUDY 2019
Kostel svatých Šimona a Judy v Lipové byl zrekonstruován a slavnostně otevřen 28. října 2015.      více >>

TISKOVÁ ZPRÁVA KE KOSTELU SVATÝCH ŠIMONA A JUDY 2018
TISKOVÁ ZPRÁVA KE KOSTELU SVATÝCH ŠIMONA A JUDY 2018      více >>