CZ | DE | Kontakt

Rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku v Lipové u Šluknova - ukončeníDne 19. 3. 2015 byla zahájena fyzická realizace projektu Rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku v Lipové u Šluknova. Projekt byl finančně podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Cílem projektu byla revitalizace rozsáhlého území v intravilánu obce, které by mělo představovat její reprezentativní infrastrukturu. Prostory zámeckého parku budou volně přístupné veřejnosti a budou sloužit jak pro účely rekreace, setkávání, neorganizovaného trávení volného času, tak pro kulturní, komunitní akce, případně obřady.

V rámci projektu dojde k revitalizaci území o ploše cca 1 ha. V prostoru zámeckého parku budou obnoveny parkové zdi a bude vytvořena síť cest pro pěší, které zpřístupní obnovený zámecký park široké veřejnosti. Na projekt navazuje komplexní revitalizace zeleně v celém parku.

Partnery projektu jsou obec Lipová a Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska. Po dokončení projektu se budou partneři podílet na organizaci a propagaci kulturních a komunitních akcí.

Projekt bude ukončen 30. 10. 2015.